عبدالحمید عادلی

رایزنی بازرگانی ج.ا.ایران در چین

سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی: علوم اقتصادی - گرایش اقتصاد پولی و اقتصاد ریاضی - مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران

كارشناسي ارشد: مدیریت و سیاستگذاری عمومی- گرایش :صنعت و تجارت- توسعه پایدار - مدرسه توسعه اقتصادی کره جنوبی 

كارشناسي ارشد: علوم اقتصادي- دانشگاه بو­علي سينا-همدان-ايران

 کارشناسی: علوم اقتصاد- دانشگاه اصفهان- اصفهان-ایران

سوابق شغلی

 • مشاور معاونت توسعه صادرات کالا و خدمات - سازمان توسعه تجارت ایران
 • معاون دبیرخانه شورايعالي صادرات غير نفتي- سازمان توسعه تجارت ایران
 • سرپرست دبیرخانه انتخاب صادرکننده نمونه ملی - سازمان توسعه تجارت ایران
 • دبير شوراي پايش تجارت خارجي استانها - سازمان توسعه تجارت ایران
 • عضور کارگروه برنامه ریزی و نظارت بر رویدادهای تجاری- سازمان توسعه تجارت ایران
 • عضور کمیته پژوهش- سازمان توسعه تجارت- سازمان توسعه تجارت ایران
 • عضور کمیته نیروی انسانی- سازمان توسعه تجارت- سازمان توسعه تجارت ایران
 • رئیس گروه تنظیم مصوبات شورايعالي صادرات غير نفتي- سازمان توسعه تجارت ایران

سوابق علمی و پژوهشی

 1. عادلی, عبدالحمید, غفاری, هادی, شایگانی, بیتا. (1399). اثر تحریمهای اقتصادی بر صادرات ایران با استفاده از روش کنترل ساختگی. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, (), -. doi: 10.22084/aes.2021.23030.3199
 2. عادلی, عبدالحمید, غفاری, هادی, شایگانی, بیتا. (1399). واکاوی اثرگذاری محدودیت‌های صادراتی بر ساختار صادرات غیرنفتی ایران با تأکید بر بخش معدنیفصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, 9(34), 163-189. doi: 10.22084/aes.2020.21558.3053
 3. عزت اله عباسيان، وحيد محمودي، عبدالحميد عادلي   "كارايي تامين اجتماعي و اقتصاد سياسي" فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي سال نوزدهم، شماره 60، زمستان 1390 ص 35
 4. عباسيان عزت اله و عادلي عبدالحميد،"همگرايي مخارج دولت در تامين اجتماعي با درامدهاي نفتي"،فصلنامه تامين اجتماعي،شماره 19
 5. عباسيان عزت اله و عادلي عبدالحميد،"بررسی نقش دولت در رفاه اجتماعی ایران به عنوان یک کشور نفتی، اولین کنگره عدالت و تامین اجتماعی و نخستین جشنواره ملی پژوهش تامین اجتماعی، 31 شهريور 1386
 6. Yazdani M,Shaabani A,Adeli A “The Best Anchor in East and West Asian Economics” , The 7 th APEF International Conference

اطلاعات تماس